TOP

Veiligheidsmanagement

Het VMS vormt het systeem waarmee ziekenhuizen continu risico’s signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen.  Het VMS bestaat uit dertien onderdelen.

Blijven verbeteren

Iets verbeteren is stap één, maar hoe zorg je ervoor dat je voortdurend alert blijft op mogelijke veranderingen en hoe…
Lees meer over Blijven verbeteren

Risico-inventarisatie achteraf

Voortdurende risico-inventarisatie is de rode draad bij een goed werkende veiligheidsmanagementsysteem. Daarbij is er verschil tussen risico-inventarisaties vooraf (prospectieve risico-inventarisatie)…
Lees meer over Risico-inventarisatie achteraf

Risico's in bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoering zitten binnen een ziekenhuis nogal wat risico’s. Met een zorgvuldige bereiding en toediening van medicatie zijn bijvoorbeeld…
Lees meer over Risico's in bedrijfsvoering

Patiëntenparticipatie

Patiënten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van hun eigen zorgproces. Managers moeten de patiënt…
Lees meer over Patiëntenparticipatie

Risicobewustzijn van medewerkers

Medewerkers moeten zich bewust zijn van het risicovolle karakter van hun handelen. Zij moeten een actieve bijdrage leveren aan patiëntveiligheid.…
Lees meer over Risicobewustzijn van medewerkers

Leiderschap

Managers spelen een cruciale rol bij de implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem. Het uitvoeren van het patiëntveiligheidsbeleid is een lijnverantwoordelijkheid. Managers…
Lees meer over Leiderschap

Verantwoordelijkheid raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de patiëntveiligheid in het ziekenhuis en voor de implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS).…
Lees meer over Verantwoordelijkheid raad van bestuur

Monitoren

Als manager zorgt u voor het monitoren van prestaties op het gebied van patiëntveiligheid in het ziekenhuis. U controleert daarbij…
Lees meer over Monitoren

Risico's bij veranderingen

In het geval van technische, procedurele en/of organisatorische veranderingen is het van belang dat u de veiligheid van uw patiënten…
Lees meer over Risico's bij veranderingen

Risico-inventarisatie vooraf (PRI)

Voortdurende risico-inventarisatie is de rode draad bij een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem. Daarbij is er verschil tussen risico-inventarisaties vooraf (prospectieve risico-inventarisatie) en…
Lees meer over Risico-inventarisatie vooraf (PRI)

Management van derden

In het ziekenhuis kunnen naast artsen en verpleegkundigen ook (tijdelijk) bijvoorbeeld leveranciers, aannemers, ICT’ers, studenten of andere belanghebbenden werken. Met…
Lees meer over Management van derden

Communicatie

Hoe verloopt de communicatie bij u in het ziekenhuis? Is er een duidelijke communicatiestructuur? Krijgen alle belanghebbende relevante informatie over…
Lees meer over Communicatie

Patiëntveiligheidscultuur

Patiëntveiligheidscultuur definiëren we als het geheel aan normen, waarden, opvattingen en omgangsvormen ten aanzien van patiëntveiligheid (IOM, 2000). Alle medewerkers van…
Lees meer over Patiëntveiligheidscultuur