TOP

Calamiteiten melden

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die heeft geleid tot de dood van, of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt. Calamiteiten moeten direct worden gemeld bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Nulmeting Wkkgz

Meer weten over de Wkkgz? Lees de nulmeting(mei 2016) die onderzoeksinstituut NIVEL uitvoerde in opdracht van het ministerie van VWS.

Calamiteiten melden

Wat is het verschil tussen een calamiteit, een complicatie en een incident? Wanneer moet je een calamiteit melden? Wie moet de melding doen, en wat gebeurt er als calamiteiten niet worden gemeld? De IGZ geeft antwoord op deze vragen in de brochure Calamiteiten melden aan de IGZ.

De IGZ publiceerde op 16 november 2016 het rapport: In openheid leren van meldingen. Het rapport heeft een overzicht van de meldingen in 2015 en de eerste helft van 2016.

Informatie IGZ

Formulieren en informatie over melden, aangifte en aanvragen bij de inspectie vind je op: www.igz.nl/melden

Datum laatste update:
10 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie