TOP

Calamiteiten melden

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die heeft geleid tot de dood van, of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt. Calamiteiten moeten direct worden gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit is vastgelegd in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Nulmeting Wkkgz

Meer weten over de Wkkgz? Lees de nulmeting (mei 2016) die onderzoeksinstituut NIVEL uitvoerde in opdracht van het ministerie van VWS.

Calamiteiten melden

Wat is het verschil tussen een calamiteit, een complicatie en een incident? Wanneer moet je een calamiteit melden? Wie moet de melding doen, en wat gebeurt er als calamiteiten niet worden gemeld? De IGJ geeft antwoord op deze vragen in de brochure Calamiteiten melden aan de IGJ.

De IGJ publiceerde op 25 januari 2018 het rapport In openheid leren van meldingen. Uit dit rapport blijkt dat patiënten, naasten en nabestaanden steeds vaker worden betrokken bij calamiteitenonderzoek. De publicatie is een vervolg op het eerste rapport  van 16 november 2016.

Informatie IGJ

Formulieren en informatie over melden, aangifte en aanvragen bij de inspectie vind je op: www.igj.nl/melden

Datum laatste update:
6 maart 2018
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie