TOP

IGZ: ‘Meer aandacht voor patiënten en familie bij calamiteiten’

25 januari 2018

Ziekenhuizen en zorgaanbieders in de verpleeghuiszorg en thuiszorg betrekken steeds vaker de patiënt, naasten en nabestaanden bij calamiteitenonderzoek. Dit blijkt uit de publicatie van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGZ): In openheid leren van meldingen. Het onderzoek naar calamiteiten wordt hierdoor beter en openheid na een calamiteit vergroot het vertrouwen in goede zorg, aldus de IGZ.

In 2013 werd nog geen 20% van patiënten, naasten en nabestaanden betrokken bij calamiteitenonderzoek. In 2016 is dit percentage 80%, en in de eerste helft van 2017 ruim 82%.

Meer weten? Lees het persbericht van de IGZ of download het rapport.

Meer informatie