TOP

Onderwijs en opleiding

Iedereen die in de zorg werkt, moet leren risicobewust te zijn en patiëntveilig te denken en te handelen in de praktijk. Zo wordt de kans op onbedoelde schade aan een patiënt zo klein mogelijk. Om patiëntveilig te kunnen werken moeten zorgprofessionals bekwaam worden in zes basiscompetenties/competentiegebieden.

Project Patiëntveiligheid in onderwijs & opleiding

Het integreren van het onderwerp patiëntveiligheid in onderwijs en opleiding is belangrijk voor het verder verbeteren van de veiligheid in…
Lees meer over Project Patiëntveiligheid in onderwijs & opleiding

Actief omgaan met incidenten

De zorgprofessional: Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te…
Lees meer over Actief omgaan met incidenten

Risicobewust handelen

De zorgprofessional: Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te…
Lees meer over Risicobewust handelen

Multidisciplinair samenwerken

De zorgprofessional: Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te…
Lees meer over Multidisciplinair samenwerken

Optimaliseren van menselijke- en omgevingsfactoren

De zorgprofessional: Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te…
Lees meer over Optimaliseren van menselijke- en omgevingsfactoren

Patiëntveilig communiceren

De zorgprofessional: Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te…
Lees meer over Patiëntveilig communiceren

Bijdragen aan patiëntveiligheidscultuur

De zorgprofessional: Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te…
Lees meer over Bijdragen aan patiëntveiligheidscultuur