TOP

Over ons

Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen in de zorg. In de Nederlands ziekenhuizen wordt hier al jaren aan gewerkt, maar het continu bewaken en beheersen van de risico’s blijft aandacht vragen. De website VMSzorg biedt informatie en tools om patiëntveiligheid in de eigen instelling vorm te geven en de implementatie van verbetermaatregelen te ondersteunen.

U vindt op deze website alle informatie die is verzameld tijdens het VMS Veiligheidsprogramma, én actuele informatie over de speerpunten die zijn benoemd in de Veiligheidsagenda. VMSzorg wordt onderhouden door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra.

VMS Veiligheidsprogramma

Om de veiligheid van de patiëntenzorg te vergroten en te borgen, hebben de ziekenhuizen in Nederland in de afgelopen jaren een geaccrediteerd of gecertificeerd Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) behaald en gewerkt aan tien inhoudelijke thema’s. Deze thema’s komen voort uit het VMS Veiligheidsprogramma dat van 2008 tot 2013 in de Nederlandse ziekenhuizen draaide. Een uniek programma waaraan alle Nederlandse ziekenhuizen deelnamen. Eén van de ambities van het VMS Veiligheidsprogramma was om de vermijdbare schade en sterfte met 50% terug te dringen. Uit onderzoek van NIVEL en Emgo+/VUmc in 2013 blijkt dat die ambitieuze doelstelling is gehaald.

Contact

Heeft u na het lezen van de informatie op de website nog vragen, dan verwijzen wij u graag naar de coördinator patiëntveiligheid van uw eigen ziekenhuis. De ziekenhuiscoördinator kan zo nodig contact opnemen met de beleidsmedewerkers van de Veiligheidsagenda van de NVZ of de NFU. Voor specifieke verpleegkundige of medisch-specialistische vragen verwijzen we u graag door naar Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) of de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Datum laatste update:
13 juli 2021
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie