TOP

Resultaten programma

In de vijf jaar (2008 – 2012) dat het VMS Veiligheidsprogramma heeft gelopen heeft er een enorme ontwikkeling in de ziekenhuizen plaatsgevonden en patiëntveiligheid een belangrijke positie gekregen. Dat blijkt onder meer uit het cultuuronderzoek dat het NIVEL in 2013 publiceerde. De patiëntveiligheidscultuur in de Nederlandse ziekenhuizen is op bijna alle terreinen verbeterd. Een heel belangrijke ontwikkeling, want de cultuur binnen een organisatie is erg bepalend voor hoe men met veiligheid om gaat. Dat betekent dat het draagvlak in de ziekenhuizen groot is.

Monitor Zorggerelateerde Schade

Daarnaast bleek deze enorme ontwikkeling ook uit de Monitor Zorggerelateerde Schade van het NIVEL. Sinds 2004 wordt binnen Nederlandse ziekenhuizen de ontwikkeling van patiëntveiligheid middels een landelijk dossieronderzoek gevolgd. Hierdoor is het mogelijk om inzicht te verkrijgen in de aard, ernst en omvang van potentieel vermijdbare schade en sterfte. In 2004, 2008 en 2011/2012 is dit onderzoek uitgevoerd. Gefinancierd door VWS is gestart met een vierde Monitor Zorggerelateerde Schade. De resultaten hiervan worden eind 2017 verwacht.

Uit de in 2013 gepubliceerde resultaten van de Monitor Zorggerelateerde Schade 2011/2012 blijkt dat de bijzonder ambitieuze doelstelling van het VMS Veiligheidsprogramma om het aantal gevallen van vermijdbare schade en sterfte met 50% te reduceren behaald is!

Ook is er een rapport gepubliceerd waarin de realisatie van de tien inhoudelijke thema’s onderzocht zijn.

Toekomst

Het continu bewaken en beheersen van de risico’s om veilige zorg te kunnen leveren blijft echter dagelijks de aandacht vragen. Als gevolg van de ontwikkelingen in de zorg zijn de zorgvraag en de zorgomgeving in de afgelopen jaren steeds complexer geworden en dit zal in de komende jaren nog verder toenemen. Hierdoor krijgen ziekenhuizen te maken met nieuwe veiligheidsrisico’s waarop ze moeten anticiperen.

Datum laatste update:
10 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie