TOP

Werken aan patiëntveiligheid

Ziekenhuizen willen de beste zorg leveren aan de patiënt. Het continu bewaken en beheersen van mogelijke risico’s vraagt daarom dagelijks aandacht. Door de steeds ouder wordende patiënt en meer technische mogelijkheden, worden de zorgvraag en de zorgomgeving steeds complexer. Hierdoor krijgen ziekenhuizen te maken met nieuwe veiligheidsrisico’s waarop ze moeten anticiperen.

Patiëntinformatie

Hoe kan ik mijn patiënten informeren over patiëntveiligheidsthema's?
Lees meer over Patiëntinformatie

Richtlijnen

Overzicht van richtlijnen voor patiëntveiligheid. Kijk voor een actueel overzicht ook in de LORENZ database; deze is beschikbaar via het…
Lees meer over Richtlijnen

Trainingen

Op zoek naar trainingen over patiëntveiligheid, om de patiëntveiligheid in je organisatie te verbeteren? Op deze pagina vind je trainingen…
Lees meer over Trainingen

Tools

Op zoek naar praktische tools om de patiëntveiligheid in je organisatie te verbeteren? Op deze pagina vind je tools waarmee…
Lees meer over Tools

Monitor Zorggerelateerde Schade

Nivel en EMGO+ instituut hebben in 2015/2016 voor de vierde keer onderzoek gedaan naar potentieel vermijdbare schade en sterfte in…
Lees meer over Monitor Zorggerelateerde Schade

Veiligheidsagenda

Na beëindiging van het VMS Veiligheidsprogramma in december 2012 worden onderdelen van het programma door de NVZ en de NFU voorgezet in…
Lees meer over Veiligheidsagenda

NTA 8009

De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8009 geeft een overzicht welke zaken in het ziekenhuis geregeld moet zijn voor het borgen van patiëntveiligheid. Andere…
Lees meer over NTA 8009

Eenduidige codering medische hulpmiddelen

Partijen in de zorg hebben afspraken gemaakt over het eenduidig coderen van medische hulpmiddelen. De invoering van de eenduidige codering gebeurt…
Lees meer over Eenduidige codering medische hulpmiddelen

Mijn patiëntengids

Patiënten moeten kunnen vertrouwen op goede en veilige zorg. Toch kan er iets misgaan vóór, tijdens of na de behandeling.…
Lees meer over Mijn patiëntengids

Calamiteiten melden

Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die heeft…
Lees meer over Calamiteiten melden

Wat is een VMS?

Een veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is de 'verankering van patiëntveiligheid in praktijk'. Met patiëntveiligheid bedoelen wij in deze: Het (nagenoeg) ontbreken van (de…
Lees meer over Wat is een VMS?