TOP

Eenduidige codering medische hulpmiddelen

Partijen in de zorg hebben afspraken gemaakt over het eenduidig coderen van medische hulpmiddelen. De invoering van de eenduidige codering gebeurt gefaseerd, uitgangspunt is de lijst van implantaten die ook gehanteerd wordt voor het Landelijk Implantaten Register. De ingangsdatum is 1 juli 2018, vanaf september 2018 wordt de lijst verder uitgebreid.

Met de elektronische codering is altijd duidelijk bij welke patiënt welk medisch hulpmiddel is gebruikt. Dat is belangrijk omdat daarmee de patiëntveiligheid verbetert. Nu komt het nog voor dat er meer dan één codering op een medisch hulpmiddel staat, daardoor is vaak niet duidelijk welke code gescand moet worden.

Aansluiting Landelijk Implantaten Register en Europese regels

De nieuwe afspraken sluiten goed aan op de registratie in het Landelijk Implantaten Register en lopen vooruit op de nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen. De afspraken zijn tot stand gekomen op verzoek en onder regie van het ministerie van VWS.

De afspraken zijn ondertekend door de: Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (Nfu), Zelfstandige klinieken Nederland (ZKN), Federatie van Technologiebranches (FHI), Ondernemersorganisatie technologische industrie (FME) en de belangenorganisatie van producenten, importeurs en handelaren van medische hulpmiddelen Nefemed. Daarmee is de hele keten betrokken van productie tot gebruik bij de patiënt.

Documenten

Datum laatste update:
13 juli 2021
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie