TOP

NTA 8009

De Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8009 geeft een overzicht welke zaken in het ziekenhuis geregeld moet zijn voor het borgen van patiëntveiligheid. Andere gezondheidszorginstellingen die een VMS willen implementeren kunnen ook gebruik maken van de eisen aan het VMS zoals in de NTA weergegeven. In de NTA staan de volgende onderwerpen beschreven:

 • Verantwoordelijkheid raad van bestuur
 • Leiderschap
 • Communicatie
 • Medewerkers
 • Management van derden
 • Patiëntenparticipatie
 • Prospectieve risico-inventarisatie
 • Operationele beheersmaatregelen
 • Beheren en beheersen van veranderingen
 • Melden van incidenten en retrospectieve-inventarisatie
 • Monitoren van uitkomsten en rapportage
 • Verbeteren van de veiligheid van de zorgverlening
 • Cultuur

Nieuwe NTA 2017

De NTA wordt elke drie jaar herzien. In 2017 wordt gewerkt aan een herziening van de NTA.

Bestellen

Je kunt de NTA bestellen op de website van de NEN.

Datum laatste update:
10 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie