TOP

Tien thema’s VMS

Op basis van patiëntveiligheidsonderzoek van NIVEL/EMGO zijn tien inhoudelijke thema’s vastgesteld waarop veel winst te behalen valt als het gaat om het terugdringen van de onbedoelde vermijdbare schade in ziekenhuizen. Van de tien thema’s zijn er zes ook relevant voor kinderen; die zes thema’s zijn samengevoegd in het onderdeel ‘veilige zorg voor zieke kinderen’.

Verwisseling van en bij patiënten

Uit literatuur blijkt dat een aanzienlijk deel van de vermijdbare schade door verwisseling van patiënten in ziekenhuizen optreedt tijdens het…
Lees meer over Verwisseling van en bij patiënten

Veilige zorg voor zieke kinderen

Kinderen vormen in het ziekenhuis een bijzondere categorie kwetsbare patiënten. Voor kinderen zijn er bij een aantal thema’s bijzondere risico’s…
Lees meer over Veilige zorg voor zieke kinderen

Kwetsbare ouderen

Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol vanwege hun verhoogde kans op complicaties zoals een infectie, ondervoeding, delirium of…
Lees meer over Kwetsbare ouderen

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis

Sepsis is een gegeneraliseerde ontstekingsreactie veroorzaakt door een infectie. Sepsis is de belangrijkste doodsoorzaak op de intensive care (ic). Bij…
Lees meer over Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis

Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen (ACS)

Een hartinfarct (acuut coronair syndroom, ofwel ACS) is een gevaarlijke aandoening, die met ernstige ritmestoornissen en soms zelfs met de…
Lees meer over Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen (ACS)

High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia

Uit de Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR) blijkt dat de meeste medicatiefouten optreden bij parenterale geneesmiddelen. Dit zijn alle geneesmiddelen die…
Lees meer over High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia

Nierinsufficiëntie

In Nederland worden naar schatting jaarlijks een half tot één miljoen onderzoeken verricht waarbij intravasculair (intraveneus of intra-arterieel) jodiumhoudende contrastmiddelen…
Lees meer over Nierinsufficiëntie

Medicatieverificatie bij opname en ontslag

Fouten bij de medicatie vormen een van de grootste risico’s voor patiënten bij opname in het ziekenhuis. Het is belangrijk…
Lees meer over Medicatieverificatie bij opname en ontslag

Vroege herkenning en behandeling van pijn

Twee derde van de patiënten in ziekenhuizen ervaart pijn. Slecht behandelde acute pijn kan ernstige medische complicaties geven en de…
Lees meer over Vroege herkenning en behandeling van pijn

Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt

Voorafgaand aan een circulatiestilstand laten patiënten vaak signalen en symptomen van lichamelijke instabiliteit zien. Binnen zes uur voorafgaand aan deze…
Lees meer over Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt

Voorkomen van wondinfecties na een operatie

Postoperatieve wondinfecties (POWI’s) zijn één van de meest voorkomende complicaties bij patiënten die een operatie hebben ondergaan in het ziekenhuis.…
Lees meer over Voorkomen van wondinfecties na een operatie