TOP

High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia

Uit de Centrale Medicatiefouten Registratie (CMR) blijkt dat de meeste medicatiefouten optreden bij parenterale geneesmiddelen. Dit zijn alle geneesmiddelen die worden geïnjecteerd. Bijna de helft van de geregistreerde fouten vindt plaats tijdens het toedienproces. Ook worden er regelmatig voorschrijffouten gemeld.

Doelstelling

De doelstelling van het thema is gerealiseerd als uit beschikbare data blijkt dat alle in de verkorte checklists opgenomen handelingen op het gebied van klaarmaken en toedienen correct worden uitgevoerd.

Protocol

Een duidelijk protocol voor het klaarmaken en toedienen van parenteralia vermindert de kans op fouten. Hoe zorgt u dat het juiste geneesmiddel, in de juiste dosering, op de juiste wijze is klaargemaakt en via de juiste toedieningsweg, op het juiste tijdstip, op de juiste toedienwijze, aan de juiste patiënt wordt toegediend?

Praktijkgids

In de praktijkgids High Risk Medicatie leest u de stappen voor het klaarmaken en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Van het controleren van het voorgeschreven middel tot en met een paraaf op het toedienetiket van een tweede persoon en de evaluatie nadat het middel is gegeven. U vindt er ook randvoorwaarden voor acute situaties als u niet alle stappen kunt doorlopen.

Vragen over High risc medicatie? Lees de veelgestelde vragen.

Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie