TOP

Programma Tijd voor Verbinding

Tijd voor Verbinding wil de patiëntveiligheid in de medisch specialistische zorg verder verbeteren in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken. Het programma is een netwerkorganisatie. Deze brengt een bottom-up beweging op gang tussen zorgprofessionals, instellingen voor medisch specialistische zorg en patiënten, om de zorg gerelateerde schade verder terug te dringen. Hun missie is om gezamenlijk te komen tot een aanmerkelijke en betekenisvolle daling van potentieel vermijdbare schade en sterfte in de medisch specialistische zorg.

Thema’s

Het programma richt zich op de volgende thema’s:

  • Verder bouwen aan de patiëntveiligheid in de antistollingszorg.
  • Verder bouwen aan de patiëntveiligheid voor kwetsbare ouderen.
  • Tijd voor het multidisciplinaire gesprek tussen professionals onderling en met de patiënt.
  • Safety II en veiligheidsergonomie

Meer weten?

Ga naar de website van Programma Tijd voor Verbinding.

Banner Tijd voor Verbinding

Datum laatste update:
13 juli 2021
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie