TOP

Werken aan patiëntveiligheid

Patiëntveiligheid is één van de belangrijkste onderwerpen in de zorg. In de Nederlands ziekenhuizen wordt hier al jaren aan gewerkt, met goede resultaten. Het continu bewaken en beheersen van risico’s in de zorg blijft aandacht vragen. De website VMSzorg biedt informatie en tools om patiëntveiligheid in het ziekenhuis vorm te geven en helpt bij de implementatie van verbetermaatregelen.

Monitor Zorggerelateerde Schade

Nivel en EMGO+ instituut hebben in 2015/2016 voor de vierde keer onderzoek gedaan naar potentieel vermijdbare schade en sterfte in Nederlandse ziekenhuizen. De resultaten staan in de Monitor Zorggerelateerde Schade, die op 28 november 2017 is gepubliceerd. Na een sterke daling van de potentieel vermijdbare sterfte in de jaren 2008 – 2012, de looptijd van …

Lees meer over: Monitor Zorggerelateerde Schade

Actueel
Actueel

8 januari 2018

Het ministerie van VWS werkt samen met fabrikanten, zorgverleners, zorginstellingen en…

Lees meer

14 december 2017

Vanaf 2012 heeft een groot deel van de producten van…

Lees meer

8 december 2017

NTA 8009 ‘Veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen’…

Lees meer
Bekijk alle actualiteiten