TOP

Kwetsbare ouderen

Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol, vanwege hun verhoogde kans op complicaties zoals een infectie, ondervoeding, delirium of vallen.

VMS-thema Kwetsbare ouderen

Een ziekenhuisopname is voor kwetsbare oudere patiënten risicovol vanwege hun verhoogde kans op complicaties zoals een infectie, ondervoeding, delirium of…
Lees meer over VMS-thema Kwetsbare ouderen

Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Samen leren en verbeteren is het adagium waarvoor ook het Zorginstituut aandacht vraagt als het gaat om invoeren en doorvoeren…
Lees meer over Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO)

Integrale aanpak

Een toenemend aantal zeer oude mensen, veranderingen in het maatschappelijk denken over wonen met zorg en veranderingen in het zorgstelsel…
Lees meer over Integrale aanpak