TOP

Infectiepreventie en antibioticabeleid

Infectiepreventie speelt een belangrijke rol in het zorgproces. Preventie is noodzakelijk om infecties en de verspreiding ervan te voorkomen. Daarnaast is infectiepreventie onderdeel van het beleid tegen antibioticaresistentie.

Wat is infectiepreventie en antibioticabeleid?

Infecties vormen een belangrijke groep complicaties die kunnen voorkomen bij een veelheid aan verschillende behandelingen die patiënten kunnen ondergaan. Daarmee…
Lees meer over Wat is infectiepreventie en antibioticabeleid?

Toezicht infectie preventie (TIP)

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) start in het voorjaar van 2017 met het vervolg van de inspectiebezoeken in het kader…
Lees meer over Toezicht infectie preventie (TIP)

Postoperatieve wondinfecties en sepsis

Twee van de thema’s uit het VMS Veiligheidsprogramma zijn gerelateerd aan infectiepreventie: het voorkomen van wondinfecties na een operatie (POWI)…
Lees meer over Postoperatieve wondinfecties en sepsis

Antibioticaresistentie

Resistentie tegen antibiotica wordt gezien als een van de belangrijkste bedreigingen van de volksgezondheid. Ook in Nederland, waar artsen gemiddeld…
Lees meer over Antibioticaresistentie