TOP

Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt

Voorafgaand aan een circulatiestilstand laten patiënten vaak signalen en symptomen van lichamelijke instabiliteit zien. Binnen zes uur voorafgaand aan deze instabiliteit kunnen zij afwijkingen vertonen in bloeddruk, hartfrequentie, ademfrequentie en/of bewustzijnsverandering.
Medewerkers op verpleegafdelingen herkennen bovenstaande signalen niet altijd, waardoor een adequate behandeling soms op zich laat wachten.  Ook kan de benodigde zorg niet altijd geleverd worden op een reguliere verpleegafdeling. Dit kan ongeplande opname op de intensive care, verlengde opnameduur, reanimatie of zelfs overlijden tot gevolg hebben.

Doelstelling

Realisatie van landelijke implementatie van het Spoed Interventie Systeem met als doel reductie van onbedoelde schade.

SBAR-methode

Met de SBAR-methode (Situation, Background, Assessment, Recommendation) kunt u de communicatie over een patiënt tussen verschillende hulpverleners verbeteren. Naast de verschillen onderdelen treft u bij de SBAR-methode een praktische checklist voor een dagelijkse toepassing aan.

Praktijkgids

Vragen over de Vitaal bedreigde patiënt? Lees de veelgestelde vragen.

Datum laatste update:
29 januari 2018
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie