TOP

SBAR-methode

Met de SBAR-methode (Situation, Background, Assessment, Recommendation) kunt u de communicatie over een patiënt tussen verschillende hulpverleners (bijvoorbeeld tussen de arts en de verpleegkundige) verbeteren. De SBAR-methode kent in Amerika zijn oorsprong en is vertaald naar de Nederlandse situatie. Naast de verschillen onderdelen treft u bij de SBAR-methode een praktische checklist voor een dagelijkse toepassing aan.

Belang communicatie
Slechte communicatie kan tot grote risicovolle situaties leiden. Wanneer niet eenduidige, consequent en snel wordt gecommuniceerd over de conditie van een patiënt, kan de situatie ontsporen waardoor de patiënt niet de gewenste zorg krijgt en schade oploopt.

Voordelen
De SBAR-methode is een gemakkelijk te onthouden en concrete methode waarmee u structuur in elke vorm van communicatie kunt brengen. Vooral bij kritische situaties, waarbij onmiddellijke aandacht en actie noodzakelijk is, biedt de methode een handvat voor eenduidige communicatie. Met de SBAR-methode creëert u duidelijkheid over wat en door wie er gecommuniceerd moet worden. Het resultaat van de communicatieverbetering is mede een betere teamsamenwerking en een verbetering van de patiëntveiligheid.

Managerstool
De SBAR-methode is interessant voor u als manager vanwege uw verantwoordelijkheid voor het helder omschrijven van taken en bevoegdheden van medewerkers en het in staat stellen van medewerkers om goed te functioneren op uw afdeling.

Downloads