TOP

Veelgestelde vragen Vitaal bedreigde patiënt

COMET-studie

Meet het VMS Veiligheidsprogramma – net als de COMET-studie de effectiviteit van een Spoed Interventie Systemen (SIS) – ook het aantal ongeplande IC-opnamen?
Nee, het VMS Veiligheidsprogramma heeft andere indicatoren benoemd in de praktijkgids. De COMET-studie staat los van het VMS Veiligheidsprogramma, hoewel het onderwerp overeen komt. COMET beoogt een beeld te geven over de wijze waarop een spoedinterventiesysteem (SIS) functioneert in een aantal ziekenhuizen. Dit met als doel dat ziekenhuizen met behulp van de resultaten uit deze studie evidence based beleidsbeslissingen kunnen nemen over hun SIS. Er nemen een aantal ziekenhuizen deel aan deze studie waarvoor data wordt verzameld. De manier waarop deze data verzameld wordt, staat los van de indicatoren genoemd in de praktijkgids om de implementatie van een spoed interventie systeem te kunnen volgen als ziekenhuis. De procesindicatoren van het VMS zijn (1) het aantal SIT-oproepen per 1000 ontslagen patiënten en (2) het aantal reanimaties per 1000 ontslagen patiënten. Het aantal (ongeplande) IC-opnamen is niet als indicator benoemd om het proces van implementatie te volgen. Graag verwijzen wij naar de website van de COMET initiative voor meer informatie.

SBAR

Waar kan ik terecht voor SBAR trainingen?
Het Centrum Patiëntveiligheid Isala biedt SBAR trainingen aan.

Waar kan ik de SBAR voor kinderen vinden?
De SBAR is te vinden op de VMSZorg.nl op de pagina SBAR-methode.

Interne training

Zijn er richtlijnen over het herhalen van een interne training over het thema Vitaal bedreigde patiënt?
Het hangt ervan af over welk deel van de verpleegkundigen je spreekt; de verpleegkundigen van bijvoorbeeld de SEH en ICU volgen over het algemeen een cyclus van inhoudelijke trainingen in het kader van de ATLS en ALS. Wat betreft de verpleegkundigen van de algemene afdelingen zou het een optie zijn dit in een scholingsplan mee te nemen en mogelijk e-learning aan te bieden op dit onderwerp.

Hoeveel FTE is er nodig voor een SIT team?
Op deze vraag is geen algemeen geldend antwoord te geven. De keuze voor 24/7 aanwezigheid van leden van het Spoed InterventieTeam (SIT) bepaalt voor een belangrijk deel het benodigd aantal FTE. Per ziekenhuis is de inrichting van een SIT verschillend. Vaak bestaat een SIT uit een ICU-verpleegkundige en een intensivist. Er zijn ook ziekenhuizen die kiezen voor de start met een team voor 24 uur, 5 dagen in de week, om dat mogelijk later uit te breiden naar 24/7.

Is er een voorbeeld van een ziekenhuis op het gebied van trainingen voor verpleegkundigen?
In Medisch Centrum Haaglanden (MCH) zijn sinds half november 2009 alle verpleegkundigen getraind in vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt. Uit onderzoek blijkt dat bij meer dan 70% van deze patiënten in de uren voorafgaand aan de ingreep of reanimatie alarmsymptomen door verpleegkundigen zijn vast te stellen. Door het vroegtijdig herkennen en eerder ingrijpen leidt vanzelfsprekend tot meer overlevingskansen voor de patiënt.

Datum laatste update:
30 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie