TOP

Voorkomen van wondinfecties na een operatie

Postoperatieve wondinfecties (POWI’s) zijn één van de meest voorkomende complicaties bij patiënten die een operatie hebben ondergaan in het ziekenhuis. POWI’s zorgen voor onnodig veel pijn, angst en ongemak en kunnen een verminderd operatieresultaat, blijvende invaliditeit of zelfs overlijden als gevolg hebben. POWI’s zorgen altijd voor een langere opnameduur, vaak voor heropnames en heroperaties en daardoor voor een aanzienlijke toename in de kosten. 

Een POWI is niet altijd te vermijden, maar de grote spreiding in infectiepercentages in Nederland geeft aan dat het ene ziekenhuis de infectierisico’s beter onder controle heeft dan het andere ziekenhuis. Een expertteam heeft een bundel van vier bewezen interventies gedefinieerd. Door de bundel in zijn geheel toe te passen, waarbij gedeeltelijke compliance gelijk staat aan geen compliance, blijkt het mogelijk de infectiepercentages aanzienlijk te reduceren.

Doelstelling

Terugbrengen van de postoperatieve wondinfecties tot onder de streefwaarde van het 25ste percentiel (referentiecijfers PREZIES, 2007), voor 5 (door het ziekenhuis gekozen) indicatoroperaties. Om deze doelstelling te behalen is het streven dat bij 90% van alle geopereerde patiënten de POWI-bundel geheel wordt nageleefd.

Registreren

Ziekenhuizen kunnen de implementatie van POWI monitoren door middel van indicatoren. Hiervoor is aansluiting gezocht bij PREZIES. PREZIES staat voor PREventie van ZIEkenhuisinfecties door Surveillance. U levert de gegevens elke kwartaal aan bij PREZIES. Voor meer informatie over PREZIES zie de website van PREZIES.

Praktijkgids

Vragen over POWI? Lees de veelgestelde vragen.

Datum laatste update:
29 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie