TOP

Verwisseling van en bij patiënten

Uit literatuur blijkt dat een aanzienlijk deel van de vermijdbare schade door verwisseling van patiënten in ziekenhuizen optreedt tijdens het operatieve proces. Daarbij kan het gaan om verwisseling van de patiënt, maar ook om verwisseling van de te opereren plaats of zijde.

Risicofactoren voor verwisseling zijn onder andere een slechte preoperatieve planning, tijdsdruk, onduidelijke en onvolledige dossiervoering en inadequate identificatie en verificatie. Systematische identificatie van de patiënt, verificatie van de gegevens tijdens de verschillende fasen van het operatieve proces en een time-out procedure bij alle electieve interventies dragen bij tot vermindering van verwisseling van en bij patiënten.

Doelstelling

Om verwisseling te voorkomen zijn er doelstellingen voor het proces en doelstellingen voor de uitkomst geformuleerd.

Op procesniveau:

  • Tijdens de verschillende fases van het operatieve proces vindt systematische identificatie en verificatie plaats om verwisseling van en bij patiënten te voorkomen.
  • Voor de start van de anesthesie vindt bij alle electieve interventies een gezamenlijk time-out moment plaats.

Op uitkomstniveau:

Het aantal verwisselingen van patiënt, plaats en zijde daalt. Bij electieve ingrepen wordt daarbij gestreefd naar 0 verwisselingen.

SURPASS checklist

Deze gevalideerde veiligheidschecklist is een hulpmiddel bij de processtappen van het thema Verwisseling die het hele chirurgische traject bewaakt. Onderzoek toont aan dat de sterfte rondom operaties in Nederland met de helft daalt als artsen en verpleegkundigen gebruikmaken van de SURPASS veiligheidschecklist (New England Journal of Medicine).

Praktijkgids

Vragen over Verwisseling van patiënten? Lees de veelgestelde vragen.

Datum laatste update:
29 januari 2018
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie