TOP

SURPASS checklist

De SURPASS checklist is een hulpmiddel bij de processtappen van het thema Verwisseling. De checklist is een gevalideerde veiligheidschecklist die het gehele chirurgische traject bewaakt. Een multidisciplinaire checklist die het gehele chirurgische proces omvat, van opname tot ontslag, inclusief een time-outprocedure. “Stopping rules” bepalen of de patiënt door kan naar de volgende fase.

De uitkomsten van het onderzoek naar de werkwijze SURPASS (SURgical PAtiënt Safety System) van het AMC zijn gepubliceerd in de New England Journal of Medicine. Belangrijkste resultaat uit het onderzoek is de opvallende daling in het sterftecijfer. Het onderzoek toont aan dat de sterfte rondom operaties in Nederland met de helft daalt als artsen en verpleegkundigen gebruik maken van de SURPASS veiligheidschecklist. Met deze lijst wordt de te opereren patiënt een aantal malen van opname tot ontslag gecontroleerd. Alleen als alles in orde is, kan de patiënt naar de volgende stap.

Onderzoek
Onderzoeksleider Marja Boermeester, chirurg in het AMC en voorzitter van de expertgroep Verwisseling van het VMS Veiligheidsprogramma, noemt het resultaat van de studie opzienbarend. “Zelfs wij zijn verrast door het enorme effect op de sterfte”, zo stelt zij in het bericht van het AMC. Behalve de afname in sterfte neemt ook het aantal complicaties rond klinische operaties fors af. Het onderzoek is gebaseerd op 4000 medische dossiers uit zes ziekenhuizen waar al een hoge kwaliteit van zorg wordt geboden.

Thema Verwisseling
Van oudsher gaat veel aandacht uit naar het handelen in de operatiekamer. Daar gelden strak omschreven procedures. Maar ook voor én na een klinische operatie zijn er risicogebieden aan te wijzen. Het thema ‘Verwisseling van en bij patiënten’ is dan ook niet voor niets één van de tien hoogrisico thema’s van het VMS Veiligheidsprogramma. De processtappen in de praktijkgids ‘Verwisseling van en bij patiënten’ zijn gebaseerd op (internationale) evidence, waaronder de SURPASS.

Meer informatie hierover vind je op de website en in een artikel van E. de Vries.