TOP

Veelgestelde vragen Verwisseling

Patiëntenfoto

Kunnen we checks laten vervallen door het gebruik van een patiëntenfoto?
Er kunnen geen checks worden overgeslagen, vanwege het feit dat de elk controlemoment van dusdanig belang is om een verwisselingen van en bij patiënten te voorkomen. Daarnaast brengt het gebruik van patiëntenfoto’s een nieuw risico met zich mee. Het is namelijk zeer wel mogelijk dat de patiënt niet goed meer lijkt op de eerder genomen foto. Het is bekend dat bij patiënten die onder narcose gebracht worden het uiterlijk voorkomen veranderen.

Time Out Procedure

Waarom mag de anesthesioloog op de operatiekamer zich niet laten vervangen door zijn/haar anesthesieassistent tijdens de Time Out Procedure? Dit is in de praktijk niet werkbaar.
De anesthesioloog mag bij een Time Out Procedure niet vervangen worden door de de anesthesie-assistent, omdat de anesthesie-assistent niet zelfstandig de inleiding en intubatie zal doen en daarnaast geen arts is. Een vergelijkbare situatie is dat een chirurg of chirurg i.o. ook niet door de instrumenterende vervangen mag worden. Een anesthesioloog i.o. mag wel de anesthesioloog vervangen. Het is mogelijk om aan het gestelde veiligheidscriterium te voldoen, wanneer een organisatie bereid is om zich aan te passen. Wij begrijpen dat het een bepaalde inspanning vergt, maar de veiligheid aanpassen aan de organisatie is niet de manier waarop reductie van vermijdbare onbedoelde schade gerealiseerd kan worden.

Moet de time out gehouden worden bij de patiënt?
De Time-out procedure dient gehouden te worden waar de patiënt bij is. De Time-Out procedure vindt plaats in fase 5 net voordat de OK van start gaat.
Zie voor meer informatie de pdf Fasen en checks in het operatieve proces. Of kijk op pagina 5 van de Factsheet verwisseling, hier zijn de bundel adviezen te lezen rondom de Time-out procedure. Verder verwijzen wij u graag naar de Praktijkgids Verwisseling van en bij patiënten.

Markeren ogen, oren en vingers

Hoe kunnen ogen, oren en vingers het best gemarkeerd worden?
De ogen en oren kunnen het beste gemarkeerd worden door een stip met een niet uitwisbare viltstift. Bij het oog is het advies om boven het te opereren oog de pleister te plakken. Bij het oor is het advies om de stip direct op de huid te zetten. Bij alle overige OK’s geldt een pijl. Een kruis wordt als een “negatief ” teken beschouwd dus “niet” opereren op desbetreffende plek.”

Verkoeverperiode

Wat is stand van zaken betreffende de richtlijn voor verkoeverkamer waarin kwaliteitseisen zijn opgenomen?
De richtlijn voor de verkoeverkamer waarin een vertaling plaatsvindt naar kwaliteitseisen is momenteel in ontwikkeling. De verwachting is dat de richtlijn in 2012 wordt afgerond. Voor nu hanteert de vereniging bepaalde standpunten met betrekking tot de inrichting van de verkoeverkamer.
Meer informatie:

Implementatie thema

Op welke wijze kan ik het thema verwisseling implementeren?
Zorg er ten eerste voor dat de randvoorwaarden (mensen, materialen, eventueel extra FTE, etc.) goed geregeld zijn.

  • Test om te beginnen in een kleiner team, dit heeft als voordeel dat de teamleden zich probleemeigenaar voelen en bovendien als ambassadeur fungeren naar anderen.
  • Daarnaast is het erg belangrijk dat de werkvloer betrokken is en dat iedereen goed geïnformeerd is; dus ook begeleidend personeel, secretaresse, etc. Vraag hen om feedback en betrek hun bij de implementatie.
  • Het is ook belangrijk van te voren goed af te spreken wat de evaluatiemomenten zijn; doe je dat dagelijks of wekelijks. En hoe verwerk je dit vervolgens; direct of verzamel je alles en doe je dit aan het eind van de pilot.
  • Op basis van ervaringen kunnen er zo nodig wijzigingen aangebracht worden, waarna de test herhaald kan worden, of groter uitgezet.

Datum laatste update:
4 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie