TOP

Vroege herkenning en behandeling van pijn

Twee derde van de patiënten in ziekenhuizen ervaart pijn. Slecht behandelde acute pijn kan ernstige medische complicaties geven en de genezing vertragen. De basis van het verminderen van pijn is een vroege herkenning. Het gebrek aan regelmatige pijnmetingen is een van de belangrijkste redenen voor inadequate pijnbehandeling.

In de praktijkgids ‘Vroege herkenning en behandeling van pijn’ heeft het expertteam een eenduidige werkwijze voor pijnmeting en pijnbehandeling geformuleerd die in het hele ziekenhuis toepasbaar is.

Doelstelling

Het verminderen van onnodig lijden door pijn bij iedere volwassen patiënt opgenomen in het ziekenhuis of op de Spoedeisende Hulp (SEH) door vroege herkenning en behandeling van acute pijn en pijn bij kanker.

Pijnmeting

Om te komen tot vroege herkenning en behandeling van pijn gedurende de ziekenhuisopname, wordt geadviseerd bij elke patiënt 3 keer per dag de pijn te meten om zodoende ook acute pijn en fluctuaties gedurende dag inzichtelijk te krijgen (vaak verergerd pijn gedurende de dag). Een pijnscore van 0 is vanuit die gedachte niet een reden om te stoppen met meten, maar een succesvolle behandeling waarvan je wilt weten of die blijvend is en waarvoor je dus pijnmeting gedurende de gehele opname uitvoert.

Praktijkgids

Vragen over Pijn? Lees de veelgestelde vragen.

Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie