TOP

Medicatieverificatie bij opname en ontslag

Fouten bij de medicatie vormen een van de grootste risico’s voor patiënten bij opname in het ziekenhuis. Het is belangrijk dat bij opname bekend is wat voor medicijnen een patiënt gebruikt, en in welke hoeveelheid. Bij fouten kan het gaan om onjuiste registratie van de gebruikte medicijnen en daardoor verkeerde medicatie, meer of minder van het middel te krijgen of medicatie die wel was voorgeschreven niet te krijgen. Daarom is er steeds meer aandacht voor het identificeren en voorkomen van medicatiefouten bij opname, overplaatsing en ontslag.

Het risico op fouten bij opname, bij overplaatsing binnen het ziekenhuis en bij ontslag is groot, omdat op deze momenten overdracht van patiëntinformatie plaatsvindt. Medicatiefouten leiden tot  herstelwerkzaamheden door de zorgverleners, hogere kosten voor de zorg en niet op de laatste plaats tot extra lijden van de patiënt. Om medicatiefouten bij opname en ontslag te verminderen, is een actueel en waarheidsgetrouw medicatieoverzicht bij opname en ontslag van levensbelang.

Doelstelling

Bij iedere patiënt vindt bij opname en ontslag medicatieverificatie plaats vanuit de gedachte dat dit leidt tot het meest optimale medicatieoverzicht.

Patiëntveiligheidskaart voor Medicatieverificatie

De NPCF ontwikkelde patiëntveiligheidskaarten voor verschillende situaties met medicatie aan patiënten. De patiëntveiligheidskaart medicatieverificatie is bedoeld om samen met de patiënt te zorgen voor een actueel medicatieoverzicht.

Praktijkgids

Vragen over Medicatieverificatie? Lees de veelgestelde vragen.

Datum laatste update:
29 januari 2018
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie