TOP

Nierinsufficiëntie

In Nederland worden naar schatting jaarlijks een half tot één miljoen onderzoeken verricht waarbij intravasculair (intraveneus of intra-arterieel) jodiumhoudende contrastmiddelen worden toegediend.

Bij risicopatiënten bestaat hierbij het risico om contrastnefropathie te ontwikkelen, waardoor een acute vermindering van de nierfunctie ontstaat. Door efficiënte herkenning van patiënten met een verhoogd risico, gevolgd door gerichte interventies, is het mogelijk om contrastnefropathie te voorkomen.

Doelstelling

Het voorkomen van contrastnefropathie bij patiënten die radiologisch onderzoek met jodiumhoudende contrastmiddelen ondergaan, door:

  • het identificeren van alle patiënten
  • met een verhoogd risico op contrast
  • nefropathie en
  • het nemen van adequate maatregelen ter preventie van contrastnefropathie
  • bij alle hoogrisicopatiënten.

Praktijkgids

Vragen over nierinsufficiëntie? Lees de veelgestelde vragen. 

Richtlijnen

Voor de meest actuele richtlijnen kunt u terecht op de website van de Nederlandse Federatie voor Nefrologie.

Datum laatste update:
16 maart 2018
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie