TOP

Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis

Sepsis is een gegeneraliseerde ontstekingsreactie veroorzaakt door een infectie. Sepsis is de belangrijkste doodsoorzaak op de intensive care (ic).

Bij de behandeling van sepsis wordt onderscheid gemaakt tussen lijnsepsis en ernstige sepsis. Van de incidentie van sepsis, ontstaan in ziekenhuizen, maakt lijnsepsis ongeveer 15% uit van het totaal. De incidentie van ernstige sepsis is 13.000 patiënten in Nederland. Jaarlijks overlijden in ons land naar schatting 3.500 patiënten ten gevolge van sepsis. Voor het verminderen en voorkomen van sepsis zijn bundels van bewezen interventies vastgesteld.

Doelstelling

Ernstige sepsis
Door het toepassen van de resuscitatie- en managementbundel landelijk een relatieve reductie van 15% van:

  • ziekenhuissterfte aan ernstige sepsis en
  • sterfte aan ernstige sepsis binnen 30 dagen na diagnose ernstige sepsis
Lijnsepsis
Het optreden van lijnsepsis verminderen tot < 3 gevallen van lijnsepsis per 1000 katheterdagen.

Registreren

Ziekenhuizen kunnen de implementatie van het thema op 2 manieren monitoren. Zo is er voor de registratie van lijnsepsis aansluiting gezocht bij PREZIES. En gebeurt het registreren van ernstige sepsis in samenwerking met de stichting NICE. Kijk op de website van PREZIES voor meer informatie.

Praktijkgids

Vragen over sepsis? Lees de veelgestelde vragen.

Datum laatste update:
29 januari 2018
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie