TOP

Multidisciplinair samenwerken

De zorgprofessional:

Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te blijven leren.

En laat dat als volgt zien:

  • Is een teamspeler, ook buiten de grenzen van de eigen werkomgeving.
  • Betrekt patiënten en hun mantelzorgers als partner actief bij het zorgteam en nodigt uit tot bijdragen aan hun eigen veilige zorg.
  • Durft aan te spreken.
  • Maakt conflicten bespreekbaar.
  • Maakt gebruik van alle kwaliteiten in een team.
  • Draagt bij aan goede taakafstemming en communicatie in het team.
  • Kan leiding (laten) nemen als de situatie dit vereist, ongeacht hiërarchie.
  • Maakt effectief gebruik van alle, in het team en op de werkplek, aanwezige informatiebronnen (teamleden, patiënt, apparatuur en ondersteunende faciliteiten) om veilig en efficiënt op te kunnen treden.
Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie