TOP

Optimaliseren van menselijke- en omgevingsfactoren

De zorgprofessional:

Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te blijven leren.

En laat dat als volgt zien:

  • Onderkent factoren die menselijke prestaties van zowel zorgverlener als patiënt kunnen beïnvloeden.
  • Neemt weloverwogen beslissingen om patiëntveiligheid te optimaliseren.
  • (H)erkent de impact de interactie tussen mens en technologie op veilige zorg en gaat daar bewust mee om.
  • Denkt kritisch na om een patiëntveilige werkomgeving te creëren.
  • Begrijpt de voor- en nadelen van het gebruik van informatietechnologie en zet ze gepast in om veiligheid te bevorderen.
  • Gaat op verantwoorde wijze met materialen en middelen om.
Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie