TOP

Risicobewust handelen

De zorgprofessional:

Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te blijven leren.

En laat dat als volgt zien:

  • Begrijpt complexiteit van zorg, zorgorganisaties en -situaties, en de invloed hiervan op de patiëntenzorg.
  • Kent en begrijpt de eigen rol als onderdeel van het systeem waarin hij werkt en weegt dit af tegen het eigen handelen.
  • (H)erkent risicovolle situaties met betrekking tot patiënt, zorgverlener of systeem en de gevolgen daarvan.
  • Stelt alles in het werk om (bijna) incidenten te voorkomen of te beperken.
  • Draagt veiligheidsoplossingen aan, kiest de best passende binnen het systeem gebruik makend van beschikbare informatie, kennis en evidence en draagt de verbeteringen uit.
  • Werkt planmatig aan invoering van veiligheidsoplossingen.
Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie