TOP

Bijdragen aan patiëntveiligheidscultuur

De zorgprofessional:

Toont kennis, vaardigheden en houdingen met betrekking tot veiligheid in de dagelijkse praktijk door veilig werken en te blijven leren.

En laat dat als volgt zien:

  • Geeft prioriteit aan veiligheid van patiënt en zorgverleners.
  • Onderschrijft de fundamentele elementen van patiëntveiligheid en handelt hiernaar.
  • Respecteert de integriteit en autonomie van de patiënt en zijn mantelzorgers en hun rol bij hun eigen zorg en veiligheid.
  • Is gemotiveerd en zelf actief om zich continu bij te scholen/trainen op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid.
  • Durft kritisch te zijn en blijft vragen stellen als basisvoorwaarde voor een professionele werkwijze en adequate patiëntenzorg.
  • Kent en bewaakt de grenzen van de eigen competenties, ook bij vermoeidheid en stress.
  • Is bekend met en houdt zich aan wetgeving, (gedrags)regels, richtlijnen en protocollen en leeft afspraken na of bespreekt verantwoord afwijken hiervan.
  • Is zich bewust van de risico’s van het eigen handelen en consequenties daarvan voor zichzelf en anderen.
  • Is een rolmodel voor patiëntveilig werken en openheid over (het melden van) (bijna) incidenten.
Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie