TOP

Patiëntveiligheidscultuur

Patiëntveiligheidscultuur definiëren we als het geheel aan normen, waarden, opvattingen en omgangsvormen ten aanzien van patiëntveiligheid (IOM, 2000). Alle medewerkers van een ziekenhuis dragen bij aan het creëren van een veiligheidscultuur door bijvoorbeeld over veiligheid te praten, incidenten te melden en inzichtelijk te werken volgens duidelijke richtlijnen en protocollen.

Wat is de basiseis voor uw VMS?

NTA 8009:2007: ‘In de NTA is er door de betrokkenen voor gekozen om geen expliciete eisen te formuleren aan het onderdeel cultuur. Cultuur vormt namelijk een onlosmakelijk onderdeel van alle aspecten van het managementsysteem. Dit is, onder andere, gedaan door expliciete eisen voor de commitment van de raad van bestuur en het management van het ziekenhuis te formuleren.’

Hoe weet u waar uw afdeling staat op de cultuurladder?

Het IZEP-pakket is een manier waarmee u de veiligheidscultuur op uw afdeling kunt bepalen. Het instrument geeft medewerkers inzicht in patiëntveiligheid, maakt het onderwerp bespreekbaar en biedt mogelijkheden om de veiligheidscultuur te versterken. U vindt meer informatie onder Tools.

Datum laatste update:
16 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie