TOP

Leiderschap

Managers spelen een cruciale rol bij de implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem. Het uitvoeren van het patiëntveiligheidsbeleid is een lijnverantwoordelijkheid. Managers ‘vertalen’ het patiëntveiligheidsbeleid van het ziekenhuis naar uitvoering binnen het terrein waarvoor zij verantwoordelijk zijn en communiceren dit naar de mensen aan wie zij leiding geven. Ze leggen verantwoording af aan de raad van bestuur.

De invoering van een veiligheidsmanagementsysteem brengt veel organisatorische, technische, procedurele veranderingen met zich mee. Het is aan managers om patiëntveiligheid te faciliteren en stimuleren, een open en transparante veiligheidscultuur te creëren en het veiligheidsbeleid binnen het eigen verantwoordelijkheidsgebied, periodiek te evalueren. Managers hebben een voorbeeldfunctie als het om patiëntveiligheid gaat naar hun medewerkers toe.

NTA 8009:2011

De exacte eisen waarop ziekenhuizen getoetst worden, staan beschreven in de NTA 8009:2011. Deze norm is te bestellen via NEN.

Vragen over leiderschap? Lees de veelgestelde vragen.

Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie