TOP

Monitoren

Als manager zorgt u voor het monitoren van prestaties op het gebied van patiëntveiligheid in het ziekenhuis. U controleert daarbij periodiek de naleving van verbetermaatregelen op het gebied van patiëntveiligheid en het functioneren van het veiligheidsmanagementsysteem. U rapporteert de uitkomsten ervan aan de raad van bestuur.

Wat is de basiseis voor uw VMS?

NTA 8009:2007: ‘Het management draagt zorg voor het monitoren van de prestaties op het gebied van patiëntveiligheid in het ziekenhuis. In het verlengde hiervan beoordeelt het management de effectiviteit van het VMS. Daarnaast vindt rapportage plaats in het ziekenhuis volgens de rapportagematrix beschreven in de bijlage van de NTA (hierin wordt beschreven wat de procedure van rapporteren is in geval van een fataal incident, een zeer ernstig incident, een ernstig incident, een minder ernstig incident en een bijna-incident).’

Wat is het verschil tussen de Veiligheidsindicatoren van de IGJ en de indicatoren van het VMS Veiligheidsprogramma?

De IGJ houdt toezicht op de invoering van het veiligheidsmanagementsysteem en het behalen van resultaten op de tien medische inhoudelijke thema’s. Daarvoor gebruikt de Inspectie eigen Veiligheidsindicatoren die in samenspraak met de partners van het VMS Veiligheidsprogramma zijn vastgesteld. Deze (IGJ) indicatoren zijn volledig openbaar.
De indicatoren van het VMS Veiligheidsprogramma, geformuleerd in de praktijkgidsen van de 10 thema’s, zijn voor u bedoeld om intern de voortgang te kunnen monitoren, deze indicatoren zijn alleen voor intern gebruik.
Datum laatste update:
6 maart 2018
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie