TOP

Risicobewustzijn van medewerkers

Medewerkers moeten zich bewust zijn van het risicovolle karakter van hun handelen. Zij moeten een actieve bijdrage leveren aan patiëntveiligheid. Daarvoor is het heel belangrijk dat functies en verantwoordelijkheden helder zijn omschreven en dat medewerkers trainingen of andere scholing krijgen om aan de eisen te kunnen voldoen. Ook in het introductieprogramma van nieuwe medewerkers moet patiëntveiligheid een onderdeel zijn.

NTA 8009:2011

De exacte eisen waarop ziekenhuizen getoetst worden, staan beschreven in de NTA 8009:2011. Deze norm is te bestellen via NEN.

Datum laatste update:
16 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie