TOP

Patiëntenparticipatie

Patiënten kunnen een belangrijke rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van hun eigen zorgproces. Managers moeten de patiënt betrekken bij het  formuleren en uitvoeren van het patiëntveiligheidsbeleid. Bij een incident moet duidelijk zijn hoe de patiënt daar over geïnformeerd wordt. Ook moet er bijvoorbeeld heldere informatie zijn over waar patiënten hun klachten/claims en incidenten kenbaar kunnen maken.

NTA 8009:2011

De exacte eisen waarop ziekenhuizen getoetst worden, staan beschreven in de NTA 8009:2011. Deze norm is te bestellen via NEN.

E-zine Patiëntenparticipatie

Hoe betrekt u patiënten succesvol bij veilige zorg in uw ziekenhuis? Als antwoord op deze vraag en als hulpmiddel is het E-zine Patiëntenparticipatie ontwikkeld. Dit eenmalige E-zine maakt u wegwijs in de bestaande tools, tips en video’s die erop gericht zijn de patiënt te betrekken bij veilige zorg.

Mijn patiëntengids

Patiënten moeten kunnen vertrouwen op goede en veilige zorg. Toch kan er iets misgaan vóór, tijdens of na de behandeling. De patiënt kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen van schade en ongelukken. Daarom is de pilot  Mijn patiëntengids gestart. Mijn patiëntengids is een praktisch boekje met tips die patiënten direct in praktijk kunnen brengen. De informatie en tips komen uit wetenschappelijke literatuur en uit diverse interviews met artsen, verpleegkundigen, patiënten en andere deskundigen.

Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie