TOP

Risico-inventarisatie vooraf (PRI)

Voortdurende risico-inventarisatie is de rode draad bij een goed werkend veiligheidsmanagementsysteem. Daarbij is er verschil tussen risico-inventarisaties vooraf (prospectieve risico-inventarisatie) en risico-inventarisaties achteraf (retrospectieve risco-inventarisatie).

Prospectieve risico-inventarisatie

Bij het voorkómen van incidenten is het cruciaal dat voordat er iets mis gaat risico’s al heel goed in beeld zijn en aangepakt kunnen worden. Het is een continu proces van risico’s identificeren, analyseren en beoordelen op het gebied van veiligheid. Met die gegevens worden maatregelen genomen om te zorgen dat die risicovolle momenten verkleind worden. Deze voortdurende aandacht voor risicovolle momenten in de zorgketen draagt bij aan het voorkomen van vermijdbare schade bij patiënten.

NTA 8009:2011

De exacte eisen waarop ziekenhuizen getoetst worden, staan beschreven in de NTA 8009:2011. Deze norm is te bestellen via NEN.

Vragen over Risico-inventarisatie vooraf (PRI)? Lees de veelgestelde vragen.

Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie