TOP

Management van derden

In het ziekenhuis kunnen naast artsen en verpleegkundigen ook (tijdelijk) bijvoorbeeld leveranciers, aannemers, ICT’ers, studenten of andere belanghebbenden werken. Met het oog op de patiëntveiligheid is het belangrijk deze ‘derden’ zich houden aan de geldende patiëntveiligheidseisen. Voldoen de geleverde producten/diensten aan de voorwaarden en worden de werkzaamheden verricht volgens de veiligheidseisen?

Wat betekent Management van derden?

Het onderwerp ‘Management van derden’ heeft betrekking op het toelaten van personen van buiten het ziekenhuis die bepaalde werkzaamheden uitoefenen in het ziekenhuis. Hierbij kunt u denken aan de volgende voorbeelden:

  • een bouwvaker die een verbouwing in het ziekenhuis gaat doen,
  • uitwisselingsprogramma’s met studenten,
  • buitenlandse studenten die op een OK stage lopen,
  • buitenlandse artsen, bijvoorbeeld een Poolse arts die op een operatiekamer aan de slag gaat en wellicht de Nederlandse taal niet beheerst en
  • stagiairs die de opleiding verpleegkundige in uw ziekenhuis volgen, enz.

Externe derden dienen te voldoen aan de door het ziekenhuis gestelde eisen op het gebied van patiëntveiligheid, dit kan door inwerkprogramma’s waar patiëntveiligheid onderdeel van uit maakt of een contract waarin een paragraaf met eisen ten aanzien van patiëntveiligheid opgenomen zijn.

Wat is de basiseis voor uw VMS?

NTA 8009:2007: ‘Management van derden heeft betrekking op het toelaten van personen van buiten het ziekenhuis die, al dan via schriftelijke overeenkomsten, bepaalde werkzaamheden verrichten binnen het ziekenhuisterrein. Derden, niet zijnde patiënten, moeten handelen volgens de in dat ziekenhuis gestelde eisen ten aanzien van patiëntveiligheid.’

Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie