TOP

Communicatie

Hoe verloopt de communicatie bij u in het ziekenhuis? Is er een duidelijke communicatiestructuur? Krijgen alle belanghebbende relevante informatie over de risico’s voor patiënten en daarmee samenhangende veiligheidsvoorschriften en –voorzieningen? En is er sprake van een open communicatie over het patiëntveiligheidsbeleid richting patiënten en externe partijen?

Communicatiestappen

De meeste ziekenhuizen hebben een calamiteitenprocedure waarin is opgenomen op welke momenten zij communiceren naar welke stakeholders. Bijvoorbeeld een calamiteit met een ernstige afloop dient binnen zoveel uur gecommuniceerd te zijn aan de IGJ, de betrokken medewerkers dienen binnen zoveel uur de leidinggevende in te lichten en de leidinggevende daaropvolgend naar de raad van bestuur.

Deze afspraken staan beschreven in de NTA 8009:2007 onder de noemer Medewerkers en dient opgepakt te worden volgens Bijlage A van de NTA 8009:2007.

Het OLVG heeft een folder ontwikkeld om medewerkers te informeren wat ze wanneer en hoe moeten melden, benieuwd naar de folder? Bekijk de Calamiteitenprocedure van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis.

Wat is de basiseis voor uw VMS?

NTA 8009:2007: ‘De communicatiestructuur bewerkstelligt dat relevante informatie over risico’s voor patiënt en daarmee samenhangende veiligheidsvoorzieningen, bekend worden gemaakt aan medewerkers van het ziekenhuis en eventueel belangstellenden derden. Daarnaast is het belangrijk dat open communicatie over het patiëntveiligheidsbeleid naar externe en derden plaats vindt.’

Datum laatste update:
6 maart 2018
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie