TOP

Calamiteitenwijzer

Naam initiatief: Calamiteitenwijzer
Ziekenhuis: Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
Dit voorbeeld heeft betrekking op:  NTA onderdelen: Communicatie en Risico’s achteraf

Toelichting

Elk ziekenhuis kan te maken krijgen met een calamiteit. Los van het feit dat het een verplichting is om deze calamiteiten bij de Inspectie te melden, is het belangrijk dat deze gebeurtenissen in het ziekenhuis worden gemeld. Want van calamiteiten kan worden geleerd en kan de kwaliteit van de zorg verder worden verbeterd.
In de calamiteitenprocedure van het SLAZ staat stapsgewijs beschreven welke actie op welk moment door wie moet worden uitgevoerd. Het is een praktische lijst die uw ziekenhuis ook kan helpen alle noodzakelijke stappen te zetten nadat zich een calamiteit heeft voorgedaan.

Download

Contactgegevens

Voor vragen over dit initiatief kunt u contact opnemen met de afdeling Kwaliteit en Veiligheid van St Lucas Andreas Ziekenhuis via 020 510 82 19 of 020 510 81 11.