TOP

Risico’s bij veranderingen

In het geval van technische, procedurele en/of organisatorische veranderingen is het van belang dat u de veiligheid van uw patiënten blijft waarborgen. Wanneer uw afdeling/ziekenhuis gaat verbouwen of verhuizen is het aan u als manager om voorafgaand de gevolgen daarvan voor de patiënt te beoordelen en eventuele maatregelingen te nemen.

Wat is de basiseis voor uw VMS?

NTA 8009:2007: ‘Het management beoordeelt voorafgaand aan een verandering of deze risico’s voor de patiënt met zich mee brengt en neemt maatregelen om te waarborgen dat nieuwe geïntroduceerde risico’s of gewijzigde risico’s ten aanzien van de patiëntveiligheid worden voorkomen.’

Datum laatste update:
16 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie