TOP

Verantwoordelijkheid raad van bestuur

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de patiëntveiligheid in het ziekenhuis en voor de implementatie van het veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Dat houdt bijvoorbeeld in dat de raad van bestuur zorgt dat er afspraken gemaakt worden over de rapportage van incidenten, over de informatievoorziening bij calamiteiten, dat er verbeteracties worden geïnitieerd en geëvalueerd en bijvoorbeeld ook dat de cultuur voor veilige zorg verbeterd wordt.

Een belangrijke voorwaarde voor een succesvol patiëntveiligheidsbeleid is zichtbaar persoonlijk commitment van de raad van bestuur van het ziekenhuis.

NTA 8009:2011

De exacte eisen waarop ziekenhuizen getoetst worden, staan beschreven in de NTA 8009:2011. Deze norm is te bestellen via NEN.

Vragen over de Verantwoordelijkheid raad van bestuur? Lees de veelgestelde vragen.

Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie