TOP

Veelgestelde vragen raad van bestuur

Veiligheidsrondes

Kunnen veiligheidsrondes worden gecombineerd met patiëntenparticipatie?
Het is zeker mogelijk patiënten te betrekken bij veiligheidsrondes, door bijvoorbeeld een lid van de cliëntenraad de ronde mee te laten lopen of door patiënten voorafgaand aan de rondes te vragen hoe hun blik is op patiëntveiligheid (door ze dit bijvoorbeeld vast te laten leggen met het maken van foto’s). Heeft u een goed voorbeeld hoe u patiënten betrokken heeft bij de veiligheidsrondes in uw organisatie en wilt u dit met het VMS Veiligheidsprogramma delen? Mail uw voorbeeld of gegevens naar redactie@vmszorg.nl zodat wij contact met u op kunnen nemen.

Wat zijn veiligheidsrondes, hoe voer ik deze uit en waar vind ik voorbeelden van ziekenhuizen?
De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de veiligheidscultuur binnen de organisatie. Een cultuur waar in alle openheid en transparantie kan worden gesproken over incidenten en calamiteiten met als doel ervan te leren en herhaling te voorkomen kenmerkt een hoge veiligheidscultuur. Het lopen van veiligheidsrondes is een hulpmiddel om de veiligheidscultuur binnen uw organisatie te verstrekken. Het VMS Veiligheidsprogramma heeft een praktijkgids Veiligheidsrondes beschikbaar waarin de voorwaarden en goede voorbeelden staan beschreven.

Rol raad van bestuur

Wat is de rol van de raad van bestuur bij de implementatie van een VMS?
De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem (VMS). Een open veiligheidscultuur is hierbij een voorwaarde. Voor het versterken van de veiligheidscultuur, is het belangrijk dat de raad van bestuur commitment toont ten aanzien van patiëntveiligheid richting management en medewerkers. Door sturing en het tonen van betrokkenheid en interesse laat de raad van bestuur zien belang te hechten aan openheid en transparantie. Dit versterkt de veiligheidscultuur en vergroot de mogelijkheid voor medewerkers om open over incidenten en verbeteringen te praten.

 

 

 

 

 

 

Datum laatste update:
7 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie