TOP

Praktijkgids Veiligheidsrondes

Voor het bespreken van de patiëntveiligheid op de werkvloer is in Amerika het instrument Walkrounds (Veiligheidsrondes) ontwikkeld door het Institute for Healthcare Improvement. In de praktijkgids Veiligheidsrondes is het instrument vertaald naar Nederlandse situaties en beschrijft het doel van een Veiligheidsrondes en de manier waarop u deze kunt uitvoeren.

Belang Veiligheidsrondes
Met Veiligheidsrondes kunt u de veiligheidscultuur in uw ziekenhuis verder ontwikkelen. Een veiligheidscultuur die stimuleert om te leren van incidenten is noodzakelijk voor de patiëntveiligheid. Alleen als duidelijk is hoe een incident is ontstaat, kunt u effectieve maatregelen nemen die herhaling in de toekomst voorkomen. Duidelijk is dat wanneer de raden van bestuur en het hoger management het goede voorbeeld geven, en interesse en betrokkenheid tonen, de veiligheidscultuur verbetert.

Voordelen Veiligheidsrondes
Met Veiligheidsrondes toont de raden van bestuur en het hoger management haar betrokkenheid bij het gevoerde veiligheidsbeleid in de organisatie. Tevens biedt het inzicht veiligheidgerelateerde problemen op afdelingen. Medewerkers kunnen aangeven hoe de raad van bestuur of het hoger management kan bijdragen aan een veilige afdeling. Daarnaast draagt u met een Veiligheidsrondes bij aan een continu veiligheidsbewustzijn en –cultuur en het uitwisselen van kennis op en tussen afdelingen.

Met elkaar in gesprek
De praktijkgids is bedoeld voor leden van de raad van bestuur en hoger- en middenmanagement om samen met medewerkers op de afdeling het onderwerp patiëntveiligheid aan de orde te stellen en inzicht te krijgen in de patiëntveiligheid op de afdeling.

Download de praktijkgids Veiligheidsrondes