TOP

Campagne Ik werk veilig in de zorg

Patiëntveiligheid in het onderwijs is de basis voor het proactief optimaliseren van de veiligheid van patiënten in de zorg. Voor het VMS Veiligheidsprogramma zijn acht competenties opgesteld voor patiëntveilig werken. Tijdens de campagne ‘Ik werk veilig in de zorg’ (2014) is een video gemaakt en campagnemateriaal ontwikkeld waarmee je in de eigen organisatie aan de slag kunt met deze competenties.

Zelf aan de slag

Heb je de animatiefilm gezien? Wil je zelf aan de slag met de veiligheidscompetenties? En wil je met collega’s of in lessen bespreken wat iedereen zelf kan doen om de patiëntveiligheid te vergroten? Hier vind je een aantal manieren en tips om de veiligheidscompetenties en gedrag aan de orde te stellen.

Toolkit patiëntveiligheidsleren

Voor het aan de orde stellen van patiëntveiligheid in bijeenkomsten, lessen of andere communicatie-activiteiten is een toolkit samengesteld. In de toolkit vind je allerlei instrumenten die daarbij kunnen helpen.

Lespakket

Het lespakket helpt leidinggevenden en docenten met het nabespreken van de film en bij het vormgeven van veiligheidsonderwijs.

Posters

Met posters kun je zorgprofessionals uit jouw organisatie, collega’s of medestudenten wijzen op hun rol in patiëntveilig werken, op de competenties of op de film.

Literatuur- en leerstofsuggesties

Hieronder staan suggesties voor aanvullende literatuur en lesstof te gebruiken in leeractiviteiten rondom patiëntveiligheid. Achter elke suggestie staat in het cursief de doelgroep vermeld.

Diverse competenties

Bijdragen aan patiëntveiligheidscultuur

Multidisciplinair samenwerken

  • Medisch teamwork, CRM in de gezondheidszorg, M.C. de Bruijne & F. Bleeker (2013).

Patiëntveilig communiceren

Risicobewust handelen

  • Patiëntveiligheid voor verpleegkundigen, jij maakt het verschil, K. de Ridder, Y. Tuitert, Y van der Tuijn & A. van Bon. 2010. Verpleegkundigen (mbo/hbo)

Optimaliseren van menselijke en omgevingsfactoren

  • Patiëntveiligheid voor verpleegkundigen, jij maakt het verschil, K. de Ridder, Y. Tuitert, Y van der Tuijn & A. van Bon. 2010. Verpleegkundigen (mbo/hbo)

Actief omgaan met incidenten