TOP

IZEP

Met de IZEP, Instrument voor Zelfevaluatie Patiëntveiligheidscultuur (NIVEL, 2006) kunt u de veiligheidscultuur op een afdeling inzichtelijk maken en plannen ter verbetering maken.

IZEP-onderdelen

De IZEP maakte onderdeel uit van de VMS Cultuurbox. De cultuurbox is niet meer te bestellen. Wel kun je de volgende onderdelen downloaden:

Voordelen IZEP

Naast diagnosticeren van het veiligheidsniveau wordt ook ‘actie’ ondernomen. Er wordt door de medewerkers een concreet en makkelijk uit te voeren verbeterplan gemaakt gericht op één van de (zelf vastgestelde) zwakke punten. Door het multidisciplinaire karakter is het draagvlak voor het plan groot en wordt het specifiek gericht op de kenmerken van de afdeling.

Zelfreflectie

Met de IZEP kunt u als hoger- en middenmanagement met uw medewerkers het gesprek en de discussie over patiëntveiligheid starten. Alle betrokkenen krijgen inzicht in het begrip patiëntveiligheidscultuur. Vervolgens kan de afdeling/het team door middel van zelfreflectie bepalen wat het niveau van de huidige cultuur is en waar zij naar kan streven. De IZEP is niet bedoeld voor het vergelijken van afdelingen/ziekenhuizen.

Lees meer over het gebruik van de cultuurbox in de toelichting.