TOP

Veelgestelde vragen Kinderen

Praktijkgids Veilige zorg voor zieke kinderenewSamenhang met andere VMS-thema’s

Welke thema’s komen wel en welke komen niet aan de orde in de praktijkgids?
In deze praktijkgids zijn 6 van de 10 thema’s van het VMS Veiligheidsprogramma specifiek voor kinderen van 0 tot 18 jaar uitgewerkt. Het gaat om de volgende thema’s:

  • High Risk Medicatie: klaarmaken en toedienen van parenteralia
  • Medicatieverificatie bij opname en ontslag
  • Verwisseling van en bij patiënten
  • Voorkomen van lijnsepsis en behandeling van ernstige sepsis
  • Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt
  • Vroege herkenning en behandeling van pijn.

De overige 4 thema’s

  • Optimale zorg bij Acute Coronaire Syndromen
  • Kwetsbare ouderen
  • Voorkomen van nierinsufficiëntie bij intravasculair gebruik van jodiumhoudende contrastmiddelen
  • Voorkomen van wondinfecties na een operatie

zijn niet in de praktijkgids opgenomen omdat de problematiek hiervan niet of nauwelijks op kinderen van toepassing is.

Wat is de aanleiding van de totstandkoming van de praktijkgids Veilige zorg voor zieke kinderen?
De aanleiding voor het ontwikkelen van een gids voor kinderen is dat de overige praktijkgidsen gericht zijn op het verbeteren van de veiligheid van zorg voor patiënten vanaf 18 jaar. Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) is het verzoek gekomen ook een praktijkgids te maken waarin de relevante thema’s specifiek voor kinderen zijn uitgewerkt. De Praktijkgids Veilige zorg voor zieke kinderen is in nauwe samenwerking met de NVK geschreven.

Lijnsepsis bij kinderen

Wordt er in de praktijkgids ook een lijnsepsis-preventiebundel voor (zeer kleine) kinderen opgenomen?
Ja. Ook in deze praktijkgids wordt het werken met een insertie- en onderhoudsbundel geadviseerd, analoog aan de prakijkgids voor volwassenen. De preventie van lijnsepsis richt zich met name tot de omgeving waarin CVK’s het meest worden gebruikt bij kinderen, namelijk de Neonatale Intensive Care Unit (NICU) en Pedriatische Intensive Care Unit (PICU).

Signalering: PEWS-lijsten, SBAR

In de praktijkgids wordt verwezen naar voorbeelden van PEWS-lijsten. Waar kan ik die vinden?
Op VMSZorg.nl vindt u de vroegsignaleringscriteria voor vitaal bedreigde kinderen.

Zijn deze lijsten ook in het Nederlands beschikbaar?
Voor zover bij ons bekend zijn deze lijsten nog niet verkrijgbaar in het Nederlands.

Waar kan ik de SBAR-methode voor kinderen vinden?
De SBAR is te downloaden op deze site.

Wat is het advies van het expertteam bij een vroegtijdige signalering van een vitaal bedreigd kind?
Voor een vroegtijdige signalering van een vitaal bedreigde patiënt adviseert het expertteam Kinderen, om naast de PEWS-lijsten, ook gebruik te maken van bestaande communicatietechnieken zoals de SBAR. Verder wordt er geadviseerd om vroegtijdig te overleggen met de PICU of NICU ter voorkoming van opname op een kinder ICU (zie hoofdstuk 4 van de praktijkgids).

Pijnscore bij kinderen

Ons ziekenhuis meet pijn bij patiënten met scores van 0 t/m 3. Of is het wenselijk dat bij kinderen een score van 0 -10 worden aangehouden?
In de praktijkgids Praktijkgids Vroege herkenning en behandeling van pijn voor volwassenen wordt de nummerieke schaal aanbevolen (NRS=Numerieke Rating Schaal). In de prakijkgids Praktijkgids Veilige zorg voor zieke kinderen gaan we er vanuit dat bij kinderen vanaf 7 jaar de NRS gebruikt kan worden. Hierbij wordt de patiënt gevraagd een cijfer te geven aan zijn/haar pijn van 0 tot 10. ‘0’ betekent geen pijn, ‘10’ betekent de ergst denkbare pijn. Een cijfer lager dan 4 wordt beschouwd als acceptabele pijn. Voor kinderen onder de 7 jaar dient een ander pijnmeetinstrument gekozen te worden. Op pagina 51 van de praktijkgids staat welke keuzes daarin gemaakt kunnen worden.

 

Datum laatste update:
4 december 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie