TOP

Medicatieverificatie

‘De zorg rondom het gebruik van medicijnen is complex, omdat hier vaak verschillende zorgverleners bij betrokken zijn. Er zijn verschillende problemen te benoemen die te maken hebben met de overdracht van medicatie informatie: zorgverleners informeren elkaar niet altijd goed over aanpassingen in medicatie of zorgverleners weten niet wie er allemaal betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt, de patiënt is niet altijd goed geïnformeerd over het eigen medicatiegebruik en zorgverleners hebben niet altijd toegang tot het volledige medicatiedossier (Karapinar, 2012). Deze problemen kunnen leiden tot medicatiefouten. Bij ziekenhuisopnames komen regelmatig medicatiefouten voor die schade kunnen veroorzaken (Cornish te al., 2005). Zo zijn incomplete medicatieoverzichten bij opname de oorzaak van zo’n 27% van alle voorschrijffouten in het ziekenhuis (Dobrzanski te al., 2002). Het risico op fouten bij opname, overplaatsing en ontslag is groot omdat er op deze momenten overdracht van patiëntinformatie plaatsvindt (Barnsteiner, 2005). Daarom is correcte en tijdige informatie overdracht naar andere zorgverleners van groot belang om medicatiefouten te voorkomen (Zhang te al., 2007).

Blok, C. de Koster, E., Schilp, J., Wagner, C. (2013). Implementatie VMS Veiligheidsprogramma, evaluatieonderzoek in Nederlandse ziekenhuizen. Utrecht, Nivel.

Fouten bij de medicatie vormen een van de grootste risico’s voor patiënten bij opname in het ziekenhuis. Daarom is destijds bij de start van het Veiligheidsprogramma ervoor gekozen Medicatieverificatie als thema te benoemen. Alle informatie vanuit het Veiligheidsprogramma, de praktijkgidsen en begeleidende voorbeelden en tools vindt u onder het thema medicatieverificatie bij opname en ontslag.

Kwaliteitsvenster

Wilt u weten bij hoe uw ziekenhuis omgaat met medicatieverificatie? Op www.nvz-kwaliteitsvenster.nl kunt u opzoeken bij hoeveel oudere patiënten en bij hoeveel kinderen de medicijnen zijn gecontroleerd bij opname en ontslag in het ziekenhuis. Deze cijfers worden vergeleken met het landelijk gemiddelde, en eventueel toegelicht door het ziekenhuis.

Datum laatste update:
3 november 2017
Is deze informatie nuttig?
Informatie niet compleet of actueel?
Mail de redactie