TOP

Strip – Klaarmaken parenteralia

In de Praktijkgids High Risk Medicatie staan 8 stappen beschreven voor het klaarmaken van parenteralia in niet-acute situaties. Deze zijn samengevat in één handzame strip. De strips zijn alleen als download beschikbaar, de gelamineerde versies zijn UITVERKOCHT.

Let op! Op de achterzijde van het kaartje van de strip staat het toedienen van parenteralia afgebeeld.

Voorwaarden voor gebruik

Door VMS zijn er communicatiemiddelen ontwikkeld rondom de verschillende thema’s, waaronder informatieve posters. Alle beeldmerken (met uitzondering van het logo van het VMS Veiligheidsprogramma) zijn beschikbaar voor extern gebruik VMS partners en ziekenhuizen, mits conform huisstijl toegepast en voorzien van de volgende bronvermelding: “Copyright beeldmerk © VMS Veiligheidsprogramma”.

Huisstijlvoorwaarden

  • Nieuwe beeldmerken in de stijl van het Veiligheidsprogramma mogen niet zelfstandig worden ontwikkeld. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan afbeeldingen en kleuren van thema’s te veranderen.
  • Het is alleen toegestaan afbeeldingen in zijn geheel af te beelden.
  • Beelden mogen niet worden afgesneden.
  • Wanneer een product specifiek gaat over één van de tien thema’s, dient de combinatie van de beelden en kleuren van dat thema behouden te worden.
  • Wanneer een product over meerdere onderwerpen gaat, zijn de kleuren en beelden los van elkaar te gebruiken, maar mogen geen nieuwe combinaties van beelden en kleuren worden gebruikt.

Download de strip