TOP

Serious game Air Medic sky 1

Het computerspel Air Medic Sky 1 is ontwikkeld door UMCU en biedt ongeveer 8 uur spelmogelijkheden. Bij het spel is weinig begeleiding nodig. Bij het spelen wordt een ‘biometer’ gebruikt om onder ander de heart rate variability te meten. Tijdens de workshop spelen de studenten het eerste deel van het spel. Dit eerste deel geeft uitleg over human factors, invloed van stress, risico’s van alcohol en depressie, het begrip ‘red flags’ en het belang van goed samenwerken. Verder wordt in dit deel geoefend met het verhogen en verlagen van stress door middel van de ademhaling. In het tweede deel van het spel gaan studenten op missie met een vliegend ziekenhuis om noodhulp bij een ramp te verlenen. In dit deel is zowel medisch kennis als patiëntveilig samenwerken van belang.

Meer informatie is te vinden op de website www.airmedicsky1.org