TOP

Richtlijn Voor Toediening Gereed Maken (VTGM) van parenteralia op verpleegafdelingen in ziekenhuizen

Voor het parenteraal toedienen van geneesmiddelen is vaak een handeling nodig voordat het geneesmiddel aan de patiënt kan worden toegediend.

Deze voor ‘toediening gereed makende’ (VTGM) handeling wordt voor zover mogelijk door de ziekenhuisapotheek uitgevoerd, zeker wanneer het een risicovol geneesmiddel of een risicovolle handeling betreft. De verpleegkundige op de behandel- of verpleegafdeling in het ziekenhuis zal desalniettemin in de dagelijkse praktijk geregeld een geneesmiddel voor toediening gereed moeten maken. Deze richtlijn is bedoeld als aanbeveling voor alle zorgverleners in het ziekenhuis die in de dagelijkse praktijk met VTGM te maken hebben.

Deze richtlijn is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA) en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) in samenwerking met de Werkgroep Infectiepreventie (WIP).

Versie: november 2009

Download de richtlijn